Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
 • Tác giả: Mét Nhưỡng
 • Tác giả: Vinh Tiểu Vinh
 • Tác giả: Tam Giới Đại Sư
 • 4.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Canh Tân
 • Tác giả: Canh Tân
 • Tác giả: Cao Nguyệt
 • Tác giả: Cao Nguyệt
 • Tác giả: Ngọc Vãn Lâu
 • Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
 • Tác giả: Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
 • Tác giả: Phó Kỳ Lân
 • Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Top Bottom