Ngôn Tình Sắc

Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

 • Tác giả: Lý Tiếu Tà
 • Tác giả: @seunghyunttop
 • 3.50 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Tô Phái
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Slaydark
 • Tác giả: Thịt Nướng, Hồng Thiêu Nhục
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tang Giới
 • Tác giả: Kim Tuyến (Kun)
 • Tác giả: Vi Phong Chi Từ Từ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Lâm Huỳnh Y
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Lạc Tâm Thần
 • 5.00 star(s) 18 Votes
 • Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
 • Tác giả: Lương Thất Thiểu
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thần Hồng Hỏa Đích
 • Tác giả: Nhất Diệp Cô Chu
Top Bottom