• Web đang bảo trì và nâng cấp để tăng trải nghiệm cho người dùng.

Quan Trường

  Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.
 • Tác giả: Sẽ Hút Thuốc Với Đại Gia
 • 2.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tuyệt Nhân / Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Bộ Thiên Phàm
 • Tác giả: Đông Thành Rau Cần
 • 3.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Lâu Nghị
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Linh Vân
 • 3.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tả Nhĩ Tư Niệm
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Vân Thảo
 • Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai
 • Tác giả: Kinh Kha Thủ
 • Tác giả: Nam Nhàn
 • Tác giả: Áo Bỉ Gia
 • Tác giả: Nhất Tam Thất Cửu
 • Tác giả: Ẩn Vi Giả
Top Bottom