• Web đang bảo trì và nâng cấp để tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Hải Tiên
 • Tác giả: Bạch Tiểu Trinh
 • Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Phi Thiên Ngư
 • Tác giả: Thần Đông
 • Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân
 • Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
 • Tác giả: Diệu Nhãn Thiểm Quang
 • Tác giả: Na Nhất Chỉ Văn Tử
Top Bottom