• Web đang bảo trì và nâng cấp để tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 4.10 star(s) 38 Votes
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 4.20 star(s) 14 Votes
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
 • Tác giả: Mặc Linh
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Vũ Phong
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
 • Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
 • Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy
 • Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn
Top Bottom