Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
 • Tác giả: Nga Mi
 • Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia
 • Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu
 • Tác giả: Đông Thanh Liễu Diệp
 • Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
 • 5.00 star(s) 5 Votes
 • Tác giả: Thiên Như Ngọc
Top Bottom