Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
 • Tác giả: Xích Tuyết
 • Tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
 • Tác giả: Gia Mộc
 • Tác giả: La Thanh Mai
 • Tác giả: Trầm Hoan
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Đằng Bình
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Nhị Căn
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Bồng Lai Khách
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Cá Nhỏ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom