Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

 • Tác giả: Cá Vui Vẻ
 • Tác giả: Tiểu Đào Đào
 • Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Công Tử Như Tuyết
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Một Con Mèo Ngốc
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thủy Trường Đông
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Đài Chi Mộng
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Cẩm Hoàng
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thành Trân Trân
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tuanminhnguyen
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô Nương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Nữ Kim Cương Bất Hủ
 • Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom